Day: January 10, 2021

Speech made by patronageSpeech made by patronage

ॐ रुद्र गौरी श्री अम्बिका ओली प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्यालय–झापाको पत्रकार सम्मेलन एवं घोषणा सभामा प्रस्तुत संरक्षकको तर्फबाट विज्ञप्ति यस गरिमामय...

puraskrit bektitwopuraskrit bektitwo

रुद्रप्रसाद ओली स्मृति राष्ट्रिय कृषि पुरस्कार बाट सम्मानित व्यक्तित्वहरू श्री सन्तबहादुर गुरूङ २०१२, तनहुँ श्री कृष्णबहादुर घिमिरे २०१३, ललितपुर  श्री...

puraskar manonayan prakriyapuraskar manonayan prakriya

पुरस्कार सिपफरिस समितिको प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारीहरु : पुरस्कारको स्थापनाको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड तथा...

Oli Foundation 2nd july 31Oli Foundation 2nd july 31

रुद्र–गौरी, श्री–अम्बीका ओली प्रतिष्ठान २०६८ प्रतिष्ठानको संस्थागत मूल्य र मापदण्ड (Organisational norms and standards) प्रतिष्ठानको रणनीति, धेय, उद्देश्य तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु...