Day: February 4, 2021

बिधार्थीहरुको नामवलिहरुबिधार्थीहरुको नामवलिहरु

बिधार्थीहरुको फोटो, नाम, ठेगाना, जन्म मिति, विधालयको नाम, विधालयको ठेगाना, भर्ना मिति, परिवारिका अवस्था, बुबाको नाम, आमाको नाम, रुचिहरु समाबेश...

प्रतिष्ठानका थप गतिविधिहरूप्रतिष्ठानका थप गतिविधिहरू

क) श्रीप्रसाद ओली साहित्यिक पुरस्कार विशेष गरी गणतन्त्र नेपालको प्रदेश नं.१ र मुलुक बाहिर रहेर नेपाली भाषा साहित्यमा सत्रिफ्य रुपमा...