बिधार्थीहरुको नामवलिहरुबिधार्थीहरुको फोटो, नाम, ठेगाना, जन्म मिति, विधालयको नाम, विधालयको ठेगाना, भर्ना मिति, परिवारिका अवस्था, बुबाको नाम, आमाको नाम, रुचिहरु समाबेश गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *