पुरस्कार-मनोनयन-प्रकृया

पुरस्कारका लागि ग्राह्यता

नेपाल भित्र रहेर तोकिएका विधामा नयाँ आविस्कार वा अनुकरणीय कामको डिजाइन तथा कार्यान्वयन गरी जीवनस्तर उकास्न मौलिक अभ्यास गरेका व्यक्ति तथा संस्थाहरु पुरस्कार पाउनका लागि ग्राह्य/योग्य  हुनेछन। निम्न मापदण्डहरुभित्र रहेर निर्णायक मण्डलले पुरस्कार विजेता छनोटका लागि विस्तृत मापदण्ड तथा मुल्यांकन विधि निर्धारण गर्नेछ :

• योगदानको मौलिक तथा नौलोपना

• योगदानको सफलता र प्रभावकारिता

• योगदानको गुणस्तर

• उपलव्ध स्रोतहरुको प्रभावकारी उपयोग

• आविस्कारलाई आम अभ्यासमा ल्याउनसक्ने संभावना

• सम्वन्धित विधामो निरन्तरता तथा प्रतिवद्धता

• योगदानकर्ताको सार्वजनिक छवि

सिफारिस आह्वान

पुरस्कार सिफारिसका लागि हरेक वर्षको पुस समान्तसम्म म्याद कायम हुनेछ,

तत्कालको वा विगत पाँच वर्षभित्र गरिएको उल्लेख्य गतिविधिहरुका आधारमा पुरस्कारका लागि  सिफारिस माग गरिने छ,

पुरस्कृत गरिने कार्य नेपाल भित्र रहेर सम्पादन गरिएको हुनुपर्नेछ,

समय समयमा संचारमाध्यम तथा संस्थाको वेवसाइटमा आवेदन आह्वान गरिनेछ,

पुरस्कार स्थापनाको विधागत उद्देश्यहरु सार्वजनिक रुपमा (वेवसाइट, लिफलेट) उपलब्ध गराइने छ,

सिफारिस हरेक वर्षको पुष मसान्तभित्र हुलाक वा इमेल मार्फत संस्थाको सचिवालयको ठेगानामा आइपुग्नु पर्नेछ :

पुरस्कारको घोषणा

पुरस्कार वितरणका हिसावले वर्ष गणना विक्रम सम्वतका आधारमा गरिनेछ।

संस्थाको कार्यसमितिले निर्णायक मण्डलबाट प्राप्त मुल्यांकन तथा सिफारिसका आधारमा पुरस्कृत व्यक्तिको छनोट गर्नेछ।

संस्थाको कार्यसमितिले निर्णायक मण्डलबाट प्राप्त सिफारिसमा आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने ठानेमा निर्णायक मण्डल, संस्थाको सल्लाहकार समित र कार्यसमितिको संयुक्त वैठक डाक्न सक्नेछ।

कार्यसमितिले सामानयतया प्रत्येक वर्षको वैशाख ४ गते अघिल्लो वर्षको पुरस्कृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नेछ।

पुरस्कार समारोह

संस्थाको कार्यसमितिले पुरस्कृतलाई सम्मान गर्नका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम तय गर्नेछ।

पुरस्कार वितरण समारोह सामान्यतया पुरस्कार घोषणा भएको एक महिना भित्रमा गरिनेछ।