प्रेस विज्ञप्ती :२०७२/०२/२० गते

प्रेस विज्ञप्ती on 7 Jun , 2015

प्रेश विज्ञप्ती
मिती:२०७२/०२/२० गते

रुद्र–गौरी श्री–अम्बिका ओली प्रतिष्ठान भद्रपुर, झापाले बार्षिक रुपमा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम २०१५, २०७२ साल वैशाख १२ गते देखिको पटक पटकको भुकम्प तथा पराकम्पनद्वारा सृजित असहज वातावरणले गर्दा हाललाई स्थगन गरिएको छ ।
प्राकृतिक महाप्रकोपबाट भएको जनधनको क्षतिमा मानविय सेवा पुर्‍याउने उदेश्यले दोलखा जिल्लाका वालवालिकाहरुको शिक्षामा टेवा पुर्‍याउन निम्न विद्यालयमा निम्न बमोजिमको जस्तापाता निशुल्क वितरण गर्ने र स्थानीय स्रोत, सीप, जनशक्ति तयार गरी भविष्यमा भुकम्प निरोध भवन निर्माण गर्ने कार्यमा समेत उक्त जस्तापाता प्रयोग गर्ने गरी हाल वितरण गर्ने निर्णय गरि आज मिति २०७२ जेष्ठ २० गते वितरण गरिएको छ ।
यस कार्यबाट दोलखा जिल्लामा सहयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा दोलखावासी प्रति आभार व्यक्त गर्दछौ ।

विवरण :

क) सुनखानी :
१) देवीथान प्रा.वि. : ५ वंडलpressmeet-rugsaof-2072-02-20
२) तामाकोशी नि.मा.वि.: ५ वंडल

ख) क्षमावतीः
१) क्षमावती उच्च मा.वि.: १५ वंडल
२) लामनागि नि.मा.वि. : ५ वंडल

ग) सुन्द्रावती :
१) कालीका उच्च मा.वि. : ३० वंडल
२) गुरास प्रा.वि. : ५ वंडल
३) जागरण भिमेश्वर प्रा.वि. :५ वंडल

घ) लादुक :
१) नारायणी निमावि : १५ वंडल

ङ) चिलङखा :
१) हिम खण्ड मा.वि. : ५ वंडल
२) हिमालय मा.वि. : १० वंडल

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *